Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Priznanie k dani z nehnuteľností

Dátum: 14.01.2024
Autor: Obec Kľušov
Počet videní: 397
2 min. čítania
Priznanie k dani z nehnuteľností

Do 31. 01. 2024.

Vlastníci nehnuteľností, podávajú priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa nepodáva každoročne. Ak nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, daňový subjekt je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v lehote určenej v zákone č. 582/2004 Z.z. v znp. (ďalej len „zákon“).

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dedením alebo dražbou. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne rozhodnutím za aktuálny zdaňovací rok.

Do 31. 01. 2024 priznanie k dani z nehnuteľností podávajú vlastníci nehnuteľností. Viac informácií.