Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce Kľušov

V prípade veľkého dokumentu odporúčame stiahnuť dokument.

Súbory na stiahnutie

Územný plán obce

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zaväzná časť Veľkosť: 125.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Širšie vzťahy a väzby Veľkosť: 1.34 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Usporiadanie extravilán Veľkosť: 84.4 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Usporiadanie intravilán Veľkosť: 5.88 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava Veľkosť: 564.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Elektrifikácia a telekomunikácie Veľkosť: 528.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia a plynovod Veľkosť: 614.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Plán ukrytia obyvateľstva Veľkosť: 531.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES Veľkosť: 83.6 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF Veľkosť: 11.6 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Schéma záväzných častí Veľkosť: 35 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Tabuľka záber PPLF Veľkosť: 29.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Územný plán obce - textová časť Veľkosť: 447.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2023

Územný plán obce zmeny a doplnky č.1

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES podklad A2 Veľkosť: 32.6 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava C A4 Veľkosť: 4.36 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava C podklad A3 Veľkosť: 3.87 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Elektrifikácia a telekomunikácie A A3 Veľkosť: 24.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Elektrifikácia a telekomunikácie A podklad 3A4 Veľkosť: 8.28 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Elektrifikácia a telekomunikácie B A3 Veľkosť: 11.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Elektrifikácia a telekomunikácie B podklad A2 Veľkosť: 5.39 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod A intravilán A3 Veľkosť: 42.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod A intravilán podklad 3A4 Veľkosť: 242.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod B intravilán A3 Veľkosť: 24.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod B intravilán podklad A2 Veľkosť: 5.54 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod C intravilán A4 Veľkosť: 10.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod C intravilán podklad A3 Veľkosť: 3.53 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod D intravilán A4 Veľkosť: 7.28 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Vodovod, kanalizácia, plynovod D intravilán podklad A3 Veľkosť: 3.03 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava B podklad A2 Veľkosť: 6.66 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES priesvitka A3 Veľkosť: 66.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF A A3 Veľkosť: 62.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF A podklad 2A3 Veľkosť: 25 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF B A3 Veľkosť: 19.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF B podklad A2 Veľkosť: 25.8 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF C A4 Veľkosť: 12.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF C podklad 3A4 Veľkosť: 3.19 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF D A4 Veľkosť: 5.81 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF D podklad 3A4 Veľkosť: 3.76 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF vyhodnotenie Veľkosť: 449.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Perspektívne použitie PPLF tabuľka Veľkosť: 198.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Záväzné časti schéma podklad A3 Veľkosť: 23.7 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Záväzné časti schéma priesvitka A3 Veľkosť: 183.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava B A3 Veľkosť: 22 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Územný plán obce – textová časť Veľkosť: 1.12 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Širšie vzťahy podklad A2 Veľkosť: 13.4 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Širšie vzťahy priesvitka A4 Veľkosť: 44.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Extravilán podklad A2 Veľkosť: 32.6 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Extravilán priesvitka A3 Veľkosť: 220.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres A intravilán A3 Veľkosť: 103.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres A intravilán podklad_2A3 Veľkosť: 3.4 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres B intravilán A3 Veľkosť: 107.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres C intravilán A4 Veľkosť: 103.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres C intravilán podklad 3A4 Veľkosť: 565.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres D intravilán A4 Veľkosť: 55.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres D intravilán podklad 3A4 Veľkosť: 625.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava A A3 Veľkosť: 36.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Doprava A podklad 3A4 Veľkosť: 4.14 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023
Komplexný výkres B intravilán podklad A2 Veľkosť: 3.11 MB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023