Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Homolské

SÚBOR
Dátum: 21.04.2023
Autor: Obec Kľušov
Počet videní: 187
3 min. čítania

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kľušov - lokalita „Homolské“

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor (ďalej aj „OU B - PLO“ alebo „správny orgán“) je v zmysle § 5 ods. 4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení účinnom do 31.08.2022 (ďalej aj „zákon o pozemkových úpravách“) príslušným správnym orgánom pre spracovanie jednoduchých pozemkových úprav (ďalej aj „-PÚ“) v katastrálnom území (ďalej aj „k. ú.“) Kľušov v lokalite „Homolské“, okres Bardejov, kraj Prešovský. OU-B.I-PLO:

  1. Zverejňuje, podľa § 13 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, na obvyklom mieste v obci
  • úradná tabula obce Kľušov (Obecný úrad Kľušov, Kľušov 175,086 22 Kľušov) rozdeľovači plán podľa § 12 ods. 9 zákona o pozemkových úpravách, ktorý vypracoval zhotoviteľ projektu GIS - Bardejov s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov.
  1. Prerokoval, podľa § 12 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách, návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi a z prerokovania vyhotovil zápis.
  2. Doručí, podľa § 13 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, rozdeľovači plán Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kobyly - lokalita „Homolské“ (ďalej aj „združenie účastníkov“) a súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu.
  3. Určuje, podľa § 13 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách, účastníkom a združeniu účastníkov na podanie námietok proti rozdeľovaciemu plánu a výpisom z rozdeľovacieho plánu lehotu 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia. Prípadné námietky je možné podávať Okresnému úradu Bardejov, pozemkovému a lesnému odboru, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.

Vzhľadom na to, že rozdeľovači plán predstavuje rozsiahly písomný materiál, jeho zverejnenie správny orgán oznamuje, pričom do rozdeľovacieho plánu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kľušove.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
oznam21042023 Veľkosť: 50.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.